system zrownowazonego zarzadzania

System zrównoważonego zarządzania


Jesteśmy nowoczesnym gospodarstwem rolnym, które w procesie produkcji łączy wieloletnie doświadczenie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Idąc z duchem czasu, chcemy w efektywny sposób wytwarzać coraz większą ilość dobrej jakości produktu, który zaspokoi gusta najbardziej wymagających klientów. Dlatego nieustannie inwestujemy w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz w systemy, które w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym, znacznie usprawniają proces decyzyjny w naszym gospodarstwie.

Dzięki nowym technologiom możliwe jest przeprowadzenie wielu niezbędnych analiz w krótkim czasie, co wpływa na szybkość, precyzyjność, a tym samym efektywność naszych działań. Część pracy, wykonywana dotychczas ręcznie, jest obecnie zautomatyzowana i wymaga jedynie nadzoru ze strony człowieka. Natomiast zadania dotąd niemożliwe do wykonania, są dziś z powodzeniem realizowane.

Oto najważniejsze innowacje, z których korzysta nasze gospodarstwo:

 • cyfrowe mapy pola
 • mapy plonów zboża
 • skanowanie gleby
 • autopilot w ciągnikach i jazda równoległa
 • precyzyjny wysiew nawozów
 • opryskiwacze z kontrolą sekcji
 • kontrola odległości przy sadzeniu ziemniaków
 • System Wspomagania Decyzji (DSS)
 • komputerowa kontrola warunków przechowania
 • automatyczny zasyp do przechowalni.

Ich wdrożenie przekłada się na następujące korzyści dla firmy:

 • wzrost efektywności i wydajności pracy
 • oszczędność czasu
 • optymalizacja i usprawnienie procesu decyzyjnego
 • unikanie błędów ludzkich
 • oszczędność środków ochrony roślin i nawozów
 • większa precyzja w wykonywaniu prac polowych
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Mapy cyfrowe pól są dziś ważnym narzędziem pracy w gospodarstwie rolnym. Tworzy się je za pomocą urządzenia wyposażonego w GPS, dzięki któremu powstaje dokładny obrys danego pola. Następnie za pomocą skanera gleby wyznacza się obszary o podobnej strukturze ziemi. Na podstawie tych danych powstaje mapa uwzględniająca strefy zróżnicowania gleby na danym terenie. Każda z tych stref zostaje poddana badaniom na zawartość składników pokarmowych, co umożliwia w dalszej kolejności stworzenie map zasobności gleby. Przedstawiane przez nie informacje są wykorzystywane w procesie planowania prac związanych z siewem, nawożeniem i opryskiem na polu. Gotowe mapy aplikacji są przenoszone z komputera do panelu nawigacyjnego, zainstalowanego na maszynie rolniczej, która wykonuje pracę na podstawie otrzymanych wytycznych.

Tego rodzaju mapy opracowujemy i wykorzystujemy w naszym gospodarstwie rolnym. Dzięki nim wiele czynności wykonujemy sprawniej i dokładniej, unikając jednocześnie wielu błędów decyzyjnych. Są one na bieżąco weryfikowane, adekwatnie do naszych potrzeb i zmieniających się warunków polowych.

Obok cyfrowych map zasobności gleby, tworzymy też mapy plonów zbóż. Powstają one w oparciu o dane zebrane przez kombajny, które wyposażyliśmy w odpowiedni system pomiaru i rejestracji plonu. Stanowią one dla nas źródło wiedzy między innymi o tym, na jakich glebach, przy użyciu jakich dawek nawożenia i ilości aplikowanych środków ochrony roślin, osiągamy określony poziom plonów. Mamy tym samym możliwość weryfikacji uzyskanych w ten sposób informacji z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami na polu. Dzięki tym praktykom doskonalimy proces produkcji w gospodarstwie, co przekłada się na wzrost jakości wytwarzanych przez nas płodów rolnych i optymalizację nakładów.

 

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ JAZDY RÓWNOLEGŁEJ

W system ten wyposażona jest ta część naszych ciągników, która bezpośrednio uczestniczy w najważniejszych pracach polowych. Dzięki przejazdom równoległym unikamy nakładania się tras jazdy oraz występowania pustych miejsc aplikacji, siewu bądź sadzenia. Działanie tego systemu, opartego na odbiornikach GPS, wspomaga antena stacji bazowej, zainstalowana na dachu naszej siedziby, która na bieżąco wysyła ciągnikom sygnał korygujący.

Kilka naszych pojazdów posiada też autopilota, który umożliwia ich prowadzenie i wykonywanie prac na polu z dokładnością nawet do 2,5 cm, co gwarantuje najwyższą precyzję bez względu na poziom doświadczenia operatora. Służą temu zamontowane w nich systemy ingerujące w hydrauliczne układy kierownicze ciągnika oraz czujniki skrętu i centralki z kompensacją przechyłów pojazdu w trzech osiach. Każdy ruch maszyny jest kontrolowany w sposób zapewniający natychmiastową korektę odchyleń jazdy.

Rozwiązania te pozwalają nam wykonywać pracę jednocześnie za pomocą nawet trzech zestawów maszyn w obrębie jednego pola, co jest niezwykle przydatne w czynności sadzenia ziemniaków. Dzięki tej praktyce działamy szybciej i dokładniej. Wszystkie redliny są jednakowej wielkości, nawet na łączeniu przejazdów maszyn.

ODSTĘPY PRZY SADZENIU

Nasze gospodarstwo specjalizuje się w uprawie ziemniaka, dlatego też spora część inwestycji dotyczy maszyn przeznaczonych do prac przy przygotowaniu gleby, sadzeniu bulw i ich zbiorze. Precyzja działania na każdym etapie uprawy ziemniaka przynosi nie tylko oszczędności w środkach produkcji, ale też skutkuje większym plonem i wzrostem jakości produktu. Dbamy więc o to, by zostały odpowiednio posadzone, z zachowaniem właściwych odstępów, głębokości i odpowiedniej ilości bulw na 1 ha, w celu uzyskania optymalnego zagęszczenia łanu. Służą temu czterorzędowe, w pełni zautomatyzowane sadzarki. Napełnione sadzeniakami, samodzielnie wykonują prace ich pobrania, przemieszczenia, ułożenia w bruździe, a następnie uformowania redliny. Rola traktorzysty sprowadza się jedynie do ustawienia odpowiednich parametrów roboczych maszyny i kontroli jej pracy.

PRECYZJA NAWOŻENIA

Precyzyjne nawożenie uwzględnia równowagę między szczególnymi potrzebami gleby i uprawianych na niej roślin a obostrzeniami wynikającymi z ochrony środowiska naturalnego. Naszym zadaniem jest utrzymanie optymalnego poziomu materii organicznej w glebie, dlatego też ważne jest, by dostarczać jej składników pokarmowych w sposób przemyślany i dokładny.

W tym celu wykonujemy w gospodarstwie szereg analiz dotyczących kondycji gleby i jej zmieniających się potrzeb. Otrzymane dane w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem na temat indywidualnych wymagań uprawianych przez nas roślin, służą tworzeniu planu nawożenia oraz map. Na ich podstawie powstają cyfrowe mapy aplikacji, które w dalszej kolejności przenoszone są do paneli nawigacyjnych, a następnie do terminala ciągnika, wykonującego zabieg nawożenia. Maszyna automatycznie dostosowuje dawki aplikacji do określonych miejsc na polu, wyłączając też rozsiew nawozu w punktach zwrotu. Dzięki takim rozwiązaniom zabieg nawożenia wykonywany jest precyzyjnie i oszczędnie. Jego skuteczność jednak w dużej mierze zależy od sprawności maszyn i urządzeń służących do aplikacji, dlatego też kilka razy w sezonie dokonujemy ich kalibracji.

 Komputeryzacja czynności związanych z przygotowaniem i wykonaniem zabiegów nawożenia w naszym gospodarstwie pozwala nam na optymalizację zużycia nawozów, co prowadzi do oszczędności wynikających z precyzji aplikacji oraz do pełnej kontroli nad kosztami jej wykonania.

REGULOWANY I KONTROLOWANY PRZEPŁYW ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stosowanie środków ochrony roślin jest konieczne dla zachowania zdrowia upraw. Wymaga jednak szczegółowej wiedzy, doświadczenia rolnika i precyzji wykonania zabiegu. Optymalny oprysk gwarantuje zminimalizowanie wpływu tych środków na środowisko naturalne, uniknięcie prawdopodobieństwa pojawienia się odporności u szkodników oraz eliminację ryzyka wystąpienia ich pozostałości w płodach rolnych. Dzięki nowym technologiom w rolnictwie, wykonywanie zabiegów z użyciem środków ochrony roślin jest dziś znacznie bezpieczniejsze, prostsze i łatwiejsze w monitoringu.

 W naszej firmie wykorzystujemy nowoczesne opryskiwacze, które wyposażone są w systemy analizujące na bieżąco parametry jazdy maszyny. Dostosowują one dawki oprysku do każdorazowej zmiany prędkości przejazdu i obrotów silnika, zapewniając w ten sposób równomierną aplikację środka na całej powierzchni pola. Jest to możliwe dzięki regulatorowi ciśnienia w linii opryskowej. Reaguje on też sprawnie na zmiany szerokości aplikacji, co ma miejsce w przypadku automatycznej kontroli sekcji. System samodzielnie wyłącza dysze w miejscach, w których już dokonano aplikacji, dzięki czemu unikamy nakładania się obszarów oprysku. Maszyna pracuje bardzo równomiernie na polu, głównie dzięki stabilnej konstrukcji podwozia, które doskonale amortyzuje wszelkie nierówności terenu, co przekłada się na optymalizację aplikacji środków ochrony roślin.

 Zanim jednak opryskiwacze ruszą w pole, przeprowadzamy szczegółowe analizy danych dotyczących rozwoju upraw i ryzyka pojawienia się chorób czy szkodników. Na podstawie wieloletniego doświadczenia, wiedzy oraz danych dotyczących obecnych i prognozowanych warunków atmosferycznych, tworzymy plan działania w aspekcie ochrony roślin. Pomaga nam w tym komputerowy System Wspomagania Decyzji (DSS). Dzięki niemu reagujemy szybciej i działamy precyzyjniej. Dostarcza on nam informacji kiedy, gdzie i w jakich dawkach należy zastosować oprysk. Unikamy w ten sposób marnotrawstwa środków ochrony roślin a odpowiedni czas reakcji i właściwy ich dobór w aplikacji, gwarantuje zdrowie naszych upraw.

 

 

AUTOMATYZACJA PRAC W PRZECHOWALNI

Nowoczesna przechowalnia znacznie redukuje wkład fizycznej pracy człowieka w proces magazynowania płodów rolnych. Dzieje się tak dzięki maszynom i urządzeniom, które odpowiednio zaprogramowane, samodzielnie wykonują szereg zadań i czynności związanych ze składowaniem tych produktów.

W naszych magazynach ziemniaczanych wykorzystujemy nowe technologie, by doskonalić system przechowywania i usprawniać pracę zatrudnionych w nich ludzi. Eliminacja niektórych czynności fizycznych, pozwala nam skupić uwagę pracowników na jakości wykonywanych przez nich zadań. Do najważniejszych należy odpowiednie programowanie i bieżąca kontrola systemów działających w przechowalni oraz nadzór nad sprawnością wszystkich maszyn.

Automatyzacja czynności dotyczących przywozu, rozładunku i składowania ziemniaków znacznie skróciła czas ich wykonywania oraz ograniczyła ryzyko wystąpienia mechanicznych uszkodzeń bulw. Mowa tu przede wszystkim o automatycznym pryzmowniku, który sprawnie i równomiernie usypuje ziemniaki na pryzmie. Efekt ten jest osiągany dzięki zainstalowanym na nim czujnikom optycznym, które na bieżąco korygują wysokość taśmociągu oraz regulują jego poprzeczny i nawrotowy ruch.

KOMPUTEROWA KONTROLA WARUNKÓW PRZECHOWANIA

Nasze przechowalnie wyposażone są w komputerowe systemy wentylacyjne, dzięki którym możemy zapewnić odpowiedni mikroklimat dla zmieniających się w czasie potrzeb ziemniaka. Zainstalowane w newralgicznych miejscach magazynu czujniki, na bieżąco kontrolują temperaturę przechowania, poziom wilgotności i stężenie dwutlenku węgla. Wszelkie odchylenia od zadanych parametrów są natychmiast automatycznie korygowane. System ten gwarantuje szybkość reakcji i zapewnia równe warunki klimatyczne na całej powierzchni przechowalni. Dzięki temu rozwiązaniu ograniczamy do minimum straty w produkcie i zyskujemy pewność, że jakość ziemniaka przez cały czas magazynowania pozostanie niezmienna.

 System ten działa prawidłowo jednak tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zaprogramowany. Tutaj kluczowe decyzje nadal podejmuje człowiek. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy na temat procesów życiowych ziemniaka oraz jego przemian biochemicznych, możemy w profesjonalny sposób sterować mikroklimatem w przechowalniach.