szkolenia

Szkolenia

System szkoleń pracowniczych w naszej firmie

STAWIAMY NA ROZWÓJ

Nasze gospodarstwo rolne rozpoczęło swoją działalność w czasie największych zmian systemowych w Polsce. Lata 90 -te ubiegłego wieku zaznaczyły się w kartach historii jako te, które przyniosły wiele zmian w sferze ekonomicznej, gospodarczej i społecznej. Tworząc nowoczesne jak na tamte czasy gospodarstwo, włożyliśmy wiele wysiłku i pracy w odpowiednie przygotowanie swoich pracowników do nowych zadań, jakie przyszło im realizować w firmie komercyjnej. Dzięki szkoleniom organizowanym nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą, nasza kadra nabyła wielu cennych doświadczeń zawodowych. Ważne dla nas było to, by zapewnić każdemu pracownikowi szeroki dostęp do wiedzy i stworzyć jak najlepsze perspektywy osobistego rozwoju.

Przez lata firma inwestowała w nowoczesny park maszyn i urządzeń oraz adoptowała nowe rozwiązania w kwestii zarządzania gospodarstwem rolnym. Wiązało się to z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji naszej załogi i wzbogacaniem jej umiejętności w zakresie obsługi nowych technologii. Troska o rozwój pracownika była i jest dla naszej firmy nadrzędnym celem, gdyż przekłada się na kolejne jej sukcesy. To kreatywność zatrudnionych tu ludzi i ich chęć zdobywania nowych doświadczeń zawodowych stanowi o jej wartości.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Obok szkoleń specjalistycznych, których głównym celem jest edukacja zawodowa pracowników, organizujemy również kursy i treningi związane z zachowaniem bezpieczeństwa pracy w naszym gospodarstwie. Są to:

  • szkolenia z zakresu BHP
  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • szkolenia przeciwpożarowe

Dzięki tym kursom firma może się pochwalić bardzo niskim wskaźnikiem wypadków przy pracy.

PRAKTYKI STUDENCKIE

Co roku zapraszamy do siebie studentów, którzy chcieliby wzbogacić zdobytą dotychczas wiedzę o szereg praktycznych umiejętności. Proponujemy realizację ciekawych projektów oraz edukację w zakresie obsługi nowoczesnych technologii. Służymy swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Studenci pozostają pod nadzorem opiekuna, który koordynuje ich działania. Ponadto mają do dyspozycji apartamenty w naszym pałacu w przypadku dużej odległości dzielącej siedzibę firmy z ich miejscem zamieszkania. Staramy się tym samym stworzyć dogodne warunki nauki i pracy przyjeżdżającym do nas uczniom.

 czytaj więcej...