spolecznosc lokalna

Społeczność lokalna

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jednym z trzech filarów tworzących koncepcję zrównoważonego rolnictwa jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Zakłada ona rozwój gospodarstwa rolnego przy jednoczesnym uzyskaniu akceptacji społecznej dla jego działalności. Mowa tu o pozyskaniu zaufania wśród pracowników, klientów i partnerów biznesowych oraz tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w oczach społeczności lokalnej.

Uzyskanie akceptacji społecznej dla działalności gospodarczej zależy w dużym stopniu od zaangażowania się firmy w sprawy lokalne. Na pozytywne jej relacje z otoczeniem nie będzie wpływać wyłącznie pozytywny wizerunek firmy, ale przede wszystkim wzajemne interakcje.

Sama idea społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się między innymi na następujących gwarancjach:

 • zapewnienie rozwoju społeczności lokalnej w aspekcie dochodowym i kulturowym
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • angażowanie się firmy w różne przedsięwzięcia o charakterze społecznym
 • bezkonfliktowe prowadzenie biznesu w społeczności lokalnej.

NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Jesteśmy gospodarstwem, które oprócz stałych pracowników, co roku zatrudnia ludzi chętnych do pracy sezonowej. Większość z nich to mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy zawsze o tej samej porze roku mogą liczyć na zatrudnienie. Tworzenie nowych miejsc pracy nie jest jednak jedyną formą naszej aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Staramy się wspierać okoliczne szkoły oraz instytucje działające w sferze kulturalnej, sportowej czy też socjalnej. Jest to wsparcie o charakterze finansowym i rzeczowym.

WSPARCIE FINANSOWE

 • sponsorowanie lokalnych wydarzeń socjalnych 
 • sponsorowanie budowy okolicznych dróg
 • sponsorowanie budowy mostu w Damnicy
 • inicjatywy na rzecz lokalnych szkół.

WSPARCIE RZECZOWE

 • dostarczanie wody pitnej lokalnym mieszkańcom
 • sponsoring lokalnej drużyny piłkarskiej
 • dostarczanie ziemniaków okolicznym instytucjom socjalnym.