O nas

Historia Farm Frites Poland Dwa oraz ogólne informacje o firmie i charakterze prowadzonej działalności.

Historia firmy

Po przeprowadzeniu dokładnych analiz ekonomicznych w grudniu 1993 od Państwowego Gospodarstwa Rolnego zostało przejęte gospodarstwo rolne o powierzchni 4000 ha ziemi ornej na terenie gmin Damnica i Główczyce. Głównym celem tego gospodarstwa była produkcja wysokiej jakości surowca dla fabryki frytek (Farm Frites Poland SA ), którą wzniesiono w Lęborku w roku 1994.

Farm Frites Poland Dwa należy do holenderskich firm Aviko oraz Farm Frites, posiadających po 50% udziałów.

Głównym powodem założenia własnej firmy rolniczej był fakt, że na rynku trudno było zdobyć odpowiednie ilości surowca nadającego się do produkcji frytek. Mimo że Polska była czwartym producentem ziemniaków na świecie, to dostępne wówczas w Polsce ziemniaki były nieodpowiednich odmian i o niewłaściwej jakości. Były one ukierunkowane w stronę bezpośredniej konsumpcji lub do przerobu na skrobię lub płatki i nie nadawały się do produkcji frytek. Prace nad stworzeniem odmian przydatnych do produkcji frytek oraz chipsów rozpoczęto dopiero pod koniec lat 90-tych. Ponieważ jednak wyhodowanie nowej odmiany zajmuje przeciętnie 15-25 lat, pierwszych rezultatów można spodziewać się dopiero na początku XXI wieku.

W związku z brakiem odpowiedniej jakości ziemniaków spółka Farm Frites Poland Dwa rozpoczęła import materiału nasiennego wysokiej klasy z Holandii, Niemiec oraz Szkocji, na podstawie tymczasowych zezwoleń importowych, wydanych przez polskie Ministerstwo Rolnictwa. Wyhodowane ziemniaki są wciąż rozmnażane i uprawiane. Część uprawianych w gospodarstwie odmian ziemniaków zostało zarejestrowanych w Polsce przez Farm Frites Poland Dwa.

 

Informacje o gospodarstwie

W chwili obecnej gospodarstwo ma powierzchnię ok. 3 500 ha (wraz z dzierżawami), Farm Frites Poland Dwa uprawia corocznie 950 ha ziemniaków w 4-letnim cyklu płodozmianu, zamiennie ze zbożami (pszenica, jęczmień, żyto), rzepakiem, trawą i kukurydzą. Farmy zatrudniają na stałe 63 osóby oraz ok. 50 na czas określony w okresie sadzenia, nawadniania oraz zbioru ziemniaków.

Po kilku latach inwestowania w jakość gleby, tj. np. podnoszenia poziomu pH oraz poprawiania struktury gleby, osiągnięto średni plon rzędu 47 ton ziemniaków z ha, podczas gdy przeciętnie w Polsce wynosi on około 20-21 ton z ha. Wysokie plony uzależnione są od zastosowania wysokiej jakości materiału nasiennego wolnego od chorób i wirusów, nawadniania pola w czasie suszy oraz stosowania optymalnego nawożenia i ochrony ziemniaków przed chorobami i szkodnikami.

Ilość ziemniaków produkowanych przez gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa nie jest wystarczająca, aby pokryć całkowite zapotrzebowanie fabryki, tj. ponad 200 000 ton rocznie, dlatego też dodatkowo kontraktuje się około 5 000 ha, na obszarze od zachodniej granicy Polski po Żuławy. Na potrzeby wczesnych odmian kontraktuje się też niewielki obszar w okolicach Poznania i Kalisza. Firma współpracuje więc łącznie z ponad 70 plantatorami, którzy uprawiają łącznie dodatkowe 5 000 ha ziemniaków. Na ich potrzeby firma świadczy doradztwo przy pomocy własnych specjalistów oraz współpracuje z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Farm Frites posiada zaawansowane technologicznie przechowalnie o całkowitej pojemności 60 000 ton. Przechowalnie te wzniesione zostały w ciągu pierwszego roku istnienia firmy (1994) i są w stanie zmieścić plon ziemniaków wyprodukowanych przez Farm Frites Poland Dwa oraz od części kontrahentów. Kolejne 60.000 – 70.000 ton przechowują plantatorzy kontraktowi w nowych lub adaptowanych budynkach. Łączna pojemność 130 000 ton gwarantuje utrzymanie fabryki w ruchu przez pełnych 12 miesięcy w roku.

Wraz z polskimi stacjami hodowli twórczej, spółka Farm Frites rozpoczęła pod koniec lat 90-tych przedsięwzięcie, mające na celu znalezienie polskiej odmiany ziemniaka nadającej się do produkcji frytek. Farm Frites posiada własne plantacje doświadczalne, na których testuje wiele odmian nadesłanych przez polskich lub holenderskich hodowców. Zamierzeniem jest znalezienie odmiany nadającej się do produkcji komercyjnej. W połączeniu z planami fabryki frytek daje to polskim odmianom ziemniaka szerokie możliwości.

o nas